تاريخ روز : یکشنبه 24 تیر 1403

پرتال امور سهام شرکت تامین سرمایه دماوند

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

به اطلاع سهامداران محترم می رساند جهت ورود به پرتال سهامداران شرکت تامین سرمایه دماوند کد کاربری شما 5 رقم عددی کدبورسی و رمز عبور برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی رمز عبور شماره ثبت می باشد.
سهامداران سجامی، سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان بهای سهام جدید را تامین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به "درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه" به آدرس https://ddn.csdiran.ir ، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند .همچنین لازم به ذکر است عدم اعلام موافقت با تبدیل مطالبات از طریق سامانه یاد شده، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد. سهامداران غیر سجامی، سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید ، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند ، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد به حساب معرفی شده در گواهی حق تقدم  واریز نمایند و رسید بانکی مربوطه به همراه گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به آدرس امور سهام ارسال نمایند.


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی